جستجوی آموزشگاه ها

مرکز آموزش برق

TraniningCenter


مرکز آموزش برق ارائه دهنده دوره های آموزشی و محصولات آموزشی برق است که تمرکز خود را برای آمورشهای مورد نیاز بعد از دیپلم در زمینه برق برای مهارتهای کاری قرار داده است. این آموزشها به صورت تخصصی برق هستند و تلاش می شود و مرکز تلاش می کند که موضوعات کاربردی ارائه دهد که در سیستم آموزشی کشور ( هنرستان برق و دانشکده های برق ) وجود ندارد. همچنین بخشی از دوره های آموزشی به ارائه تجربیات کاری با محصولات و فن آوریهای جدید می پردازد.

دپارتمان: 1

دوره: 40

تعداد کل ثبت نام:  0

مشاهده:  2634

مدیریت: trainingcenter.blog.ir
استان: يزد
شهر: يزد
تلفن: 03535239082  |  
فکس: 03535249084
همراه:
ایمیل:
وب سایت: http://trainingcenter.blog.ir
آدرس: http://trainingcenter.bab.ir

نقشه

درباره آموزشگاه

دپارتمان ها و دوره ها

دپارتمان و دوره ای ثبت نشده است

ثبت نام در کلاس های آموزشگاه

متاسفانه کلاسی تعریف نشده است

ارسال پیام به آموزشگاه

نظر هنرآموزان آموزشگاه


آموزشگاه های مشابه

آموزشگاه های ویژه و پیشنهاد شده