جستجوی آموزشگاه ها

کانون فرهنگی ورزشی کتابخانه های شهرستان کنگاور


کانون فرهنگی ورزشی کتابخانه های شهرستان کنگاور

دپارتمان: 1

دوره: 1

تعداد کل ثبت نام:  0

مشاهده:  3373

مدیریت: علی خلوصی اکمل
استان: كرمانشاه
شهر: كنگاور
تلفن: 48237176  |  
فکس:
همراه:
ایمیل:
وب سایت: http://kfkk.mihanblog.com
آدرس: کنگاور - جنب اداره ی ثبت اسناد - کتابخانه ی عمومی شهید عراقی

نقشه

درباره آموزشگاه

دپارتمان ها و دوره ها

دپارتمان و دوره ای ثبت نشده است

ثبت نام در کلاس های آموزشگاه

متاسفانه کلاسی تعریف نشده است

ارسال پیام به آموزشگاه

نظر هنرآموزان آموزشگاه


آموزشگاه های مشابه

آموزشگاه های ویژه و پیشنهاد شده