جستجوی آموزشگاه ها

هوش مصنوعی رضوی


اموزشگاه هوش مصنوعی،

دپارتمان: 0

دوره: 0

تعداد کل ثبت نام:  0

مشاهده:  4585

مدیریت:
استان: خراسان رضوي
شهر: مشهد
تلفن: 05137415015  |  05137416382
فکس:
همراه:
ایمیل:
وب سایت: http://www.hmrazavi.ir
آدرس: خواجه ربیع بین خواجه ربیع 16 و 18 مقابل بانک ملت

نقشه

درباره آموزشگاه

دپارتمان ها و دوره ها

دپارتمان و دوره ای ثبت نشده است

ثبت نام در کلاس های آموزشگاه

متاسفانه کلاسی تعریف نشده است

ارسال پیام به آموزشگاه

نظر هنرآموزان آموزشگاه


آموزشگاه های مشابه

آموزشگاه های ویژه و پیشنهاد شده