جستجوی آموزشگاه ها

مجتمع آموزشی امیرکبیر

Amir Kabir Educational Complex


دپارتمان: 0

دوره: 0

تعداد کل ثبت نام:  0

مشاهده:  5823

مدیریت: آقای ابراهیمی
استان: كردستان
شهر: سقز
تلفن: 08743221516-3228846-08736221516  |  
فکس:
همراه:
ایمیل:
وب سایت:
آدرس:

نقشه

درباره آموزشگاه

دپارتمان ها و دوره ها

دپارتمان و دوره ای ثبت نشده است

ثبت نام در کلاس های آموزشگاه

متاسفانه کلاسی تعریف نشده است

ارسال پیام به آموزشگاه

نظر هنرآموزان آموزشگاه


آموزشگاه های مشابه

آموزشگاه های ویژه و پیشنهاد شده