جستجوی استاد

محمد آشوری


دانشجوی رشته گرافیک کاردانی تصویر سازی عاشق طراحی پرسپکتیو و مدل سازی های سه بعدی

و طراحی لوگو و کارت ویزیت و بنر و پوستر

شبکه های احتماعی

استان: اصفهان
شهر: اصفهان
تلفن:
همراه:
ایمیل:
آدرس:

ثبت نام در دوره های استاد

ارسال پیام به استاد

نظر هنرآموزان این استاد


اساتید ویژه و پیشنهاد شده