جستجوی استاد

کامبیز فداکار


فوق لیسانس پلیمر

مدیر کنترل کیفیت آزمایشگاه نفت

شبکه های احتماعی

استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
تلفن:
همراه:
ایمیل:
آدرس:

ثبت نام در دوره های استاد

ارسال پیام به استاد

نظر هنرآموزان این استاد


اساتید ویژه و پیشنهاد شده